Våre produkter gjennomgår kontinuerlig kvalitetsikring på:

  • Vannoppsug
  • Trykk
  • Styrke


        Betongkvalitet : C75

Trykkstyrke på klosser: ca 1500 kg

Silicainnhold: 4%

 

Meget lavt vannoppsug

                                        30 min                             24 t
Vannoppsug Carat-klosser    1,9 %                                 4%

Krav                                 under 5 %                     under 8 %Test vannabsorpsjon 08.10.2008