Opphøyde Gangfelt

Carat gangfelt og fartshumper….

 • Reduserer faren for ulykker og skader i trafikken.
 • Sparere samfunnet for betydelige årlige vedlikholdsutgifter.
 • Tjener de myke trafikantene.
 • Øker synbarheten av gangfeltet ved at det er synlig merket hele året.
 • Er effektivt og enkelt å legge.
 • Gir alltid korrekt kurve og høyde.
 • Er estetisk utformet for å ta seg godt ut i nærmiljøet. 

Carat gangfelt er et produkt som gir økonomiske innsparinger i form av reduserte vedlikeholdsutgifter med maling hvert år. Gangfeltet gir også en sikkerhetsmessig gevinst ved at de hvite stripene er synlige hele året.

Produktet er utformet i henhold til krav fra Statens Vegvesen, Håndbok 017, 049 og 072. I tillegg testes produktet i forhold til gjeldende krav om betongkvalitet.
Carat fartshump og gangfelt er utviklet i samarbeide med Statens Vegvesen, og er anbefalt av Trygg Trafikk.

Produktark side 1
Produktark side 2
Anbefaling Trygg Trafikk


Teknisk informasjon
Gangfeltet bygges opp av elementer i lys og ufarget betong, i den lengde og høyde som kreves.

Elementenes mål:

 • Bredde 25 cm.
 • Lengde 100 cm.
 • Høyde 10 cm eller 7,5 – 10 cm.
 • Vekt pr element 55 kilo. 

Montering: 
• Carat gangfelt leveres som hele elementer på pall.
• Underlaget justeres nøye med AGB-8 / AGB-11 masse og komprimeres før liming av elementene. Dette gjøres for å unngå hulrom under elementene og for å få en jevn kontaktflate mellom underlag, lim og element.
• Elementene limes til underlaget med betonglim
• Legging av elementene anbefales lagt fra midten av gangfeltet, og da i gangfeltets retning og ut til sidene i kjøreretningen.
• Condip betonglim eller lignende anbefales. Trafikk bør ikke settes på før anbefalt herdingstid på lim er oppnådd.
• Fillersand børstes ned i fugene.
• Utspissing med asfalt og forsegling med emulsjon eller lignende.
• Asfaltkant sages og utspares slik at tykkelsen på asfalten blir ca 7,5 cm tykk mot eksisterende vegbane
• Ferdig Carat gangfelt
 

Eksempel på opphøyd gangfelt med veibredde 7,5 m og bredde på gangfelt 5 m.

 • 45 stk lyse betongelement
 • 25x100x10cm
 • 30 stk lyse betongelement
 • 25x100x7,5 – 10 cm
 • 45 stk ufargede betongelement
 • 25x100x10 cm
 • 30 stk ufargede betongelement
 • 25x100x7,5 – 10 cm

 BESKRIVELSE OPPHØYDE GANGFELT (PDF)