Velkommen til Carat Norge ASSpesialprodukter i betong

 » Opphøyde gangfelt
 » Armeringsstoler i betong
 » Betongkonuser og propper
 » Fartshumper
 » Heller
 » Planovergang


VÅR STYRKE - DIN SIKKERHET

KVALITETER:

  • LAVT VANNOPPSUG
  • HØY TETTHET
  • HØY STYRKE